Bestyrelse


Vi gi'r dit humør en

gang lak

   


  Henning Christensen


  Formand  Søren Holm


  Kasserer   Lotte Larsen   Lars Bach-Nielsen

  

  Suppleant


   Bente Olsen


    


  Gunilla Larsen

       

  Suppleant
 

  Line Fugl


   


                          Visekælderens bestyrelse